Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

5.7. Röstberättigade och röstande efter kön, godkända röstsedlar och valda fullmäktige ledamöter samt förhandsröster partivis och kasserade röstsedlar efter kommun i kommunalvalet 2017

Välj variabler

Statistikcentralen
Valstatistik
Nej
2017-04-21
antal, %
2017-04-21
Statistikcentralen
710_kvaa_2017_147
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Fasta Finland , Urbana kommuner , Tätortskommuner ,

Valda 0 Totalt 345

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Antal / Antal röster , Andel av röster , Invalda ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Områden , Röstberättigade totalt , Röstberättigade män ,

Valda 0 Totalt 25

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll
Parti: CENT
Centern i Finland
SDP
Finlands Socialdemokratiska Parti
SAML
Samlingspartiet
SAF
Sannfinländarna
VÄNST
Vänsterförbundet
GRÖNA
Gröna förbundet
KD
Kristdemokraterna i Finland
SFP
Svenska folkpartiet i Finland
Piratp.
Piratpartiet
IP
Självständighetspartiet
KAP
Kommunistiska Arbetarparti - För Fred och Socialism
LIBE
Liberalpartiet – Frihet att välja
EOP
Djurrättspartiet
Femin.p.
Feministiska partiet
Valmansföreningar Övriga 2017: Valmansföreningar
Övriga partier 2012: Valmansföreningar och FAP: Finlands Arbetarpartiet, KA: För de fattigas väl, Frihetspartiet – Finlans Framtid, Förändring 2011