Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

Invalda enligt tidigare inval i fullmäktige efter kommun typ, kön och parti i kommunalvalet 2008

Välj variabler

Nej
2009-12-30
antal
2015-05-05
Statistikscentralen
730_kvaa_2008_149
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , CENT , SAML ,

Valda 0 Totalt 16

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000