Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

Hylätyt äänestysliput hylkäysperusteen ja vaalipiirin mukaan kunnallisvaaleissa 2008

Välj variabler

Nej
2009-12-30
lkm
2015-05-05
Tilastokeskus
740_kvaa_2008_150
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Koko maa , Kaupunkimaiset kunnat , Taajaan asutut kunnat ,

Valda 0 Totalt 57

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hylätyt yhteensä , Vaalikuoressa useampia tai muutakin kuin yksi vaalilippu , Asiaton merkintä vaalikuoressa ,

Valda 0 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000