Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

Kasserade röstsedlar efter orsak och valkrets i kommunalvalet 2008

Välj variabler

Nej
2009-12-30
antal
2015-05-05
Statistikscentralen
740_kvaa_2008_150
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela landet , Urbana kommuner , Tätortskommuner ,

Valda 0 Totalt 57

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Kasserat totalt , I valkuvertet flera eller annat en röstsedel , Valkuvertet försett med obehörig anteckning ,

Valda 0 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000