Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

5.11. Förhandsväljare efter kön, förhandsröstningsställe och valkrets i kommunalvalet 2012

Välj variabler

Nej
2014-03-19
antal
2015-05-05
Statistikcentralen
750_kvaa_2012_151
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Fasta Finland , Urbana kommuner , Tätortskommuner ,

Valda 0 Totalt 57

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Alla förhandsröst. ställen , Kommun/stadshuset , Biblioteket ,

Valda 0 Totalt 13

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Korrigerad 19.3.2014. I kommunalvalet 2012 anfördes flera besvär hos förvaltningsdomstolarna och valresultatet har ändrats genom deras beslut (även fel i källmaterialet har korrigerats).
Beskrivning
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll