Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

5.11. Förhandsväljare efter kön, förhandsröstningsställe och valkrets i kommunalvalet 2017

Välj variabler

Nej
2017-05-05
antal, %
2017-05-03
Statistikcentralen
750_kvaa_2017_151
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Fasta Finland , Urbana kommuner , Tätortskommuner ,

Valda 0 Totalt 50

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Almännä förhandsröstningsställen i hemlandet , Kommunalhus/stadshus , Bibliotek i köpcentrum ,

Valda 0 Totalt 20

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Kommunalvalet 2017
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll

kön

Kön

Äänestyspaikka

Almännä förhandsröstningsställen i hemlandet

Almännä förhandsröstningsställen i hemlandet

Beskickning/utländska förhandsröstningsställen

Finlands Representation

Fartyg

Fartyg

Hem

Hem

Anstalt

Anstalt