Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

Suomen ulkomaan edustustoissa ja laivoissa äänestäneet sukupuolen mukaan kunnallisvaaleissa 2008

Välj variabler

Nej
2009-12-30
lkm
2015-05-05
Tilastokeskus
760_kvaa_2008_152
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: YHTEENSÄ , Edustustot , Laivat ,

Valda 0 Totalt 90

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000