Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

5.12. Personer som röstat på Finlands beskickningar utomlads och fartyg efter kön i kommunalvalet 2017

Välj variabler

Nej
2017-05-05
antal, %
2017-05-03
Statistikcentralen
760_kvaa_2017_152
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: TOTALT , Representationer , Fartyg ,

Valda 0 Totalt 88

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Kommunalvalet 2017
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll

Röstningsställe

Röstningsställe. Som allmänna förhandsröstningsställen i utlandet är de finska beskickningar och deras verksamhetsställen (i fortsättningen beskickningar) som har bestämts genom förordning av statsrådet. På dem kan vem som helst röstberättigad rösta oberoende av i vilket land eller i vilken kommun han eller hon bor. På beskickningar kan rösta utlandsfinländarna och de som bor stadigvarande i Finland men är i utlandet t.ex. på semester eller stationerade. Förhandsröstningen ordnas också på finska fartyg som är borta från Finland då förhandsröstningsperioden äger rum i Finland och på valdagen. Fartygsröstningen inleds en vecka tidigare än den övriga förhandsröstningen. I fartygsröstningen får endast fartygspersonalen rösta.

Äänestäneet

Kön totalt

Kön totalt

Män

Män

Kvinnor

Kvinnor