Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

5.13. Äänioikeutetut ja äänestäneet ulkomaalaiset vaalipiirin ja sukupuolen mukaan kunnallisvaaleissa 2012

Välj variabler

Nej
2014-03-19
lkm
2013-10-31
Tilastokeskus
770_kvaa_2012_153
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Manner-Suomi , Kaupunkimaiset kunnat , Taajaan asutut kunnat ,

Valda 0 Totalt 57

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Äänioikeutetut ulkomaalaiset, yhteensä , Äänioikeutetut ulkomaalaiset, muu EU maa , Äänioikeutetut ulkomaalaiset, Islanti ja Norja ,

Valda 0 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Korjattu 19.3.2014. Kunnallisvaaleissa 2012 tehtiin useita valituksia hallinto-oikeuksiin ja vaalien tuloksia on muutettu hallinto-oikeuksien päätöksillä (lisäksi on korjattu lähtöaineistossa olleita virheitä).
Tilaston kuvaus
Laatuseloste
Käsitteet ja määritelmät
Katsaus
Merkintätapojen selitykset:
. tieto on epälooginen esitettäväksi
.. tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen
- ei yhtään havaintoa