Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

5.13. Röstberättigade utlänningar och utlänningar som röstat efter valkrets och kön i kommunalvalet 2017

Välj variabler

Statistikcentralen
Valstatistik
Nej
2017-05-05
antal
2017-05-05
Statistikcentralen
770_kvaa_2017_153
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Fasta Finland , Urbana kommuner , Tätortskommuner ,

Valda 0 Totalt 50

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Röstberättigade utlänningar, totalt , Röstberättigade utlänningar, övriga EU land , Röstberättigade utlänningar, Island och Norge ,

Valda 0 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll

valkrets

Fasta Finland, kommungrupp, valkrets, kommungrupp (kommundelning och kommungrupp gällande1.1.2013)

kön

Kön

Information

Information

Information

Röstberättigade utlänningar, totalt

Röstberättigade utlänningar, totalt

Röstberättigade utlänningar, övriga EU land

Röstberättigade utlänningar, övriga EU land

Röstberättigade utlänningar, Island och Norge

Röstberättigade utlänningar, Island och Norge

Röstberättigade utlänningar, annat land

Röstberättigade utlänningar, annat land

Utlänningar som röstat, totalt

Utlänningar som röstat, totalt

Utlänningar som röstat, övriga EU land

Utlänningar som röstat, övriga EU land

Utlänningar som röstat, Island och Norge

Utlänningar som röstat, Island och Norge

Utlänningar som röstat, annat land

Utlänningar som röstat, annat land