Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

5.14. Valmanföreningarnas namn, antalet röster, antalet kandidaterna och fullmäktigplatsen i kommunalvalet 2017

Välj variabler

Statistikcentralen
Valstatistik
Nej
2017-04-21
antal
2017-04-21
Statistikcentralen
780_kvaa_2017_154
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Fasta Finland / Totalt , Helsingfors valkrets / Totalt , Helsingfors / Totalt ,

Valda 0 Totalt 227

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll

Valmansföreningarna

Valmansföreningarna. För att bilda en valmansförening som ställer upp en kandidat krävs minst 10 röstberättigade kommuninvånare. Om invånartalet i en kommun är lågt, kan justitieministeriet genom förordning bestämma (vid kommunalvalet 2012 förordning 237/2012) att antalet medlemmar i valmansföreningen får vara mindre, dock inte mindre än fem eller tre röstberättigade. Valmansföreningar kan bilda gemensamma listor och varje lista kan ha högst en och en halv gång så många kandidater som antalet fullmäktigeledamöter som skal väljas.

Information

Information

Information

Röstetal

Röstetal. Röstetal för kandidat.

Kandidater

Kandidater

Valda

Valda