Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

5.15. Valitsijayhdistysten nimet, äänimäärät, ehdokkaiden ja valtuustopaikkojen määrät kunnallisvaaleissa 2008

Välj variabler

Nej
2013-03-14
lkm, %
2013-03-13
Tilastokeskus
790_kvaa_2008_155
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Manner-Suomi / Yhteensä , Helsingin vaalipiiri / Yhteensä , Helsinki / Yhteensä ,

Valda 0 Totalt 239

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Tilaston kuvaus
Laatuseloste
Käsitteet ja määritelmät
Katsaus
Merkintätapojen selitykset:
. tieto on epälooginen esitettäväksi
.. tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen
- ei yhtään havaintoa