Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

5.15. Valmanföreningarnas namn, antalet röster, antalet kandidaterna och fullmäktigplatsen i kommunalvalet 2008

Välj variabler

Nej
2013-03-14
antal, %
2013-03-13
Statistikcentralen
790_kvaa_2008_155
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Fasta Finland / Totalt , Helsingfors valkrets / Totalt , Helsingfors / Totalt ,

Valda 0 Totalt 239

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Beskrivning
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll