Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

6.1. Kommunalvalet 2012, analys

Välj variabler

Nej
2012-11-02
%
2012-11-02
Statistikcentralen
810_kvaa_2012_150
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Fasta Finland , Helsingfors valkrets , Nylands valkrets ,

Valda 0 Totalt 15

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SAML , SDP , CENT ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Samlingspartiets väljarstöd stort , Samlingspartiets väljarstöd medelstort , Samlingspartiets väljarstöd litet ,

Valda 0 Totalt 42

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Översikter
Parti: SAML
Samlingspartiet
SDP
Finlands Socialdemokratiska Parti
SAF
Sannfinländarna
CENT
Centern i Finland
GRÖNA
Gröna förbundet
VÄNST
Vänsterförbundet
SFP
Svenska folkpartiet i Finland
KD
Kristdemokraterna i Finland
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll