Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

7.1. Kunnallisvaalit 2012, äänestystiedot maakunnittain

Välj variabler

Nej
2014-03-19
lkm, %
2013-10-31
Tilastokeskus
910_kvaa_2012_160
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Manner-Suomi , 01 Uudenmaan maakunta , 018 Askola ,

Valda 0 Totalt 323

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Äänioikeutetut , Äänestäneet , Äänestysprosentti ,

Valda 0 Totalt 11

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Korjattu 19.3.2014. Kunnallisvaaleissa 2012 tehtiin useita valituksia hallinto-oikeuksiin ja vaalien tuloksia on muutettu hallinto-oikeuksien päätöksillä (lisäksi on korjattu lähtöaineistossa olleita virheitä).
Tilaston kuvaus
Laatuseloste
Menetelmäselosteet
Käsitteet ja määritelmä
Katsaus
Merkintätapojen selitykset:
. tieto on epälooginen esitettäväksi
.. tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen
- ei yhtään havaintoa