Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

7.1. Kommunalvalet 2017, uppgifter om röstning efter landskap

Välj variabler

Statistikcentralen
Valstatistik
Nej
2017-04-21
antal, %
2017-04-21
Statistikcentralen
910_kvaa_2017_160
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Fasta Finland , 01 Nylands landskap , 018 Askola ,

Valda 0 Totalt 314

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Röstberättigade , Röstande , Valdeltagande ,

Valda 0 Totalt 11

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll