Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

7.3. Valittujen lukumäärä ja prosenttiosuudet puolueittain ja maakunnittain kunnallisvaaleissa 2012

Välj variabler

Nej
2014-03-19
lkm, %
2013-10-31
Tilastokeskus
930_kvaa_2012_162
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Manner-Suomi , 01 Uudenmaan maakunta , 018 Askola ,

Valda 0 Totalt 323

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Yhteensä , KOK , SDP ,

Valda 0 Totalt 18

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Korjattu 19.3.2014. Kunnallisvaaleissa 2012 tehtiin useita valituksia hallinto-oikeuksiin ja vaalien tuloksia on muutettu hallinto-oikeuksien päätöksillä (lisäksi on korjattu lähtöaineistossa olleita virheitä).
Tilaston kuvaus
Laatuseloste
Menetelmäselosteet
Käsitteet ja määritelmä
Katsaus
Merkintätapojen selitykset:
. tieto on epälooginen esitettäväksi
.. tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen
- ei yhtään havaintoa
Puolue: KOK
Kansallinen Kokoomus
SDP
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
PS
Perussuomalaiset
KESK
Suomen Keskusta
VIHR
Vihreä liitto
VAS
Vasemmistoliitto
RKP
Ruotsalainen kansanpuolue
KD
Suomen Kristillisdemokraatit
STP
Suomen Työväenpuolue
IP
Itsenäisyyspuolue
KA
Köyhien asialla
Piraattip.
Piraattipuolue
Vapausp.
Vapauspuolue - Suomen tulevaisuus
Muutos2011
Muutos 2011
SKP
Suomen Kommunistinen Puolue
KTP
Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta
Valitsijayhdistykset
Valitsijayhdistyksen yhden ehdokkaan asettamiseksi voi perustaa vähintään 10 asianomaisessa kunnassa äänioikeutettua henkilöä. Oikeusministeriön asetuksella määrätyissä pienemmissä kunnissa valitsijayhdistyksen voi kuitenkin perustaa vähintään viisi tai vähintään kolme äänioikeutettua. Valitsijayhdistykset voivat puolestaan muodostaa yhteislistoja, joissa kussakin voi olla enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä ehdokkaita.