Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

4.7. Vaalikartta-aineisto äänestysalueittain kunnallisvaaleissa 2012, Kuopio

Välj variabler

Tilastokeskus
Nej
2012-11-01
%
2015-05-05
Tilastokeskus
xx7_kuop
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 297 001 Väinölänniemen Tyvi , 297 002 Maljalahti , 297 004 Keskusta ,

Valda 0 Totalt 47

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Äänestysprosentti , Eniten ääniä saanut puolue , KOK-kannatus ,

Valda 0 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Kunnallisvaalit 2012 vaalikarttapalvelu Tilaston kuvaus
Laatuseloste
Käsitteet ja määritelmät
Katsaus
Merkintätapojen selitykset:
. tieto on epälooginen esitettäväksi
.. tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen
- ei yhtään havaintoa
Eniten ääniä saanut puolue/Suurin valtuustoryhmä:
1=KOK
2=SDP
3=PS
4=KESK
5=VIHR
6=VAS
7=RKP
8=KD
0=Tasan