Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13a5 -- Prisnivåindex på livsmedel, drycker och tobak (EU27_2020=100), 2021

Välj variabler

Ja
2022-06-21
Prisnivåindex (EU27_2020=100):
indextal
2022-06-21
Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database (dataset: prc_ppp_ind)
001_13a5_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: EU länder (27, 2020-) , Nederländerna , Albanien ,

Valda 0 Totalt 37

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Prisnivåindexet beskriver prisnivåerna för en vald grupp länder vid en viss tidpunkt, beräknad på basis av en gemensam varukorg. Talen i tabellen baserar sig på European Comparison Programme prisnivåundersökningar koordinerad av Eurostat och OECD. Genomsnitt av EU medlemsländerna (EU27_2020) beskrivs med värdet 100. Statistikcentralen uppdaterar siffrorna vart tredje år, i samband med publikationen som utkommer i slutet av juni. Uppdateringar kan kontrolleras i Eurostats databas https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database
Economy and finance - Prices - Purchasing power parities (database table: prc_ppp_ind)