Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

Krediter efter användningsändamål och kredittagarsektor kvartalsvis fr.o.m år 2014

Välj variabler

Statistikcentralen
Nej
2016-03-18
miljoner euro
2015-03-18
Statistikcentralen
002_lkan_102
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
.. uppgift inte tillgänglig
Beskrivning
Begrepp och definitioner