Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

Övriga finansinstituts krediter för företagsverksamhet efter kredittagarnäringsgren (TOL2008) kvartalsvis fr.o.m. år 2014

Välj variabler

Statistikcentralen
Nej
2016-03-18
miljoner euro
2015-03-18
Statistikcentralen
003_lkan_103
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Jordbruk, skogsbruk och fiske , Utvinning av mineral , Tillverkning ,

Valda 0 Totalt 19

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Utlåningsbeståndet (i euro) , Utlåningsbeståndet (i annan valuta) , Utlåningsbeståndet, totalt ,

Valda 0 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
.. uppgift inte tillgänglig
Beskrivning
Begrepp och definitioner