Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

Kreditbeståndet:Övriga finansinstituts krediter efter kredittagarsektor kvartalsvis fr.o.m. år 2001

Välj variabler

Nej
2014-03-21
miljoner euro
2014-03-21
Statistikcentralen
010_lkan_101
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: S.11-S.2 Totalt , S.11 Icke-finansiella företag och bostadssamfund , S.1111 Offentligt ägda icke-finansiella företag ,

Valda 0 Totalt 26

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Beståndet av kontokrediter och kreditkortskrediter , Beståndet av övriga lån , Utlåningsbeståndet (i euro) ,

Valda 0 Totalt 15

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2001 , 2002 , 2003 ,

Valda 1 Totalt 13

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
.. uppgift inte tillgänglig
Beskrivning
Begrepp och definitioner