Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

Kreditbeståndet:Övriga finansinstituts krediter efter användningsändamål och kredittagarsektor kvartalsvis fr.o.m år 2001

Välj variabler

Nej
2014-03-21
miljoner euro
2014-03-21
Statistikcentralen
020_lkan_102
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Beståndet av bostadskrediter , Beståndet av krediter för fritidsbostäder , Nya bostadskrediter, totalt (inkl. fritidsbostäder) ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2001 , 2002 , 2003 ,

Valda 1 Totalt 13

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000