Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

Kreditbeståndet:Övriga finansinstituts krediter för företagsverksamhet efter kredittagarnäringsgren (TOL2008) kvartalsvis fr.o.m. år 2009

Välj variabler

Nej
2014-03-21
miljoner euro
2014-03-21
Statistikcentralen
030_lkan_103
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: X-S Totalt , X Näringsgrenen okänd , A Jordbruk, skogsbruk och fiske ,

Valda 0 Totalt 31

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Utlåningsbeståndet (i euro) , Utlåningsbeståndet (i annan valuta) , Utlåningsbeståndet, totalt ,

Valda 0 Totalt 13

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
.. uppgift inte tillgänglig
Beskrivning
Begrepp och definitioner