Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

009 -- Bruttoutlandsskuld kvartalsvis

Välj variabler

Nej
2020-06-22
miljoner euro
2020-06-22
Statistikcentralen
mata_009_2020q1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1.1 Kortfristig , 1.1.1 Penningmarknadsinstrument , 1.1.2 Lån ,

Valda 0 Totalt 17

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006 , 2007 , 2008 ,

Valda 1 Totalt 15

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
Revideringar i denna statistik
Statistikens beskrivelse
Begrepp och definitioner