Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

901 -- Utländska tillgångar ock skulder efter investeringstyp och sektor, ställning

Välj variabler

Statistikcentralen
Betalningsbalans och utlandsställning
Telefon:(029) 551 1000
Nej
2017-03-15
miljoner euro
2017-03-15
Statistikcentralen
mata_901_201600
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: S1 Totala ekonomin , S11 Icke-finansiella företag , S121 Centralbanken ,

Valda 0 Totalt 13

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1. Finansiell balans , 1.1 Direktinvesteringar , 1.1.1 Eget kapital ,

Valda 0 Totalt 16

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006 , 2007 , 2008 ,

Valda 1 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
Statistikens beskrivelse
Begrepp och definitioner