Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

002 -- Anlända gäster och övernattningar på hotell

Välj variabler

Statistikcentralen
Transport och turism
Tel: +358 029 551 2984
Nej
2019-02-07
antal
2019-03-01
2019-02-07
Statistikcentralen
matk_002_201812
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 0 Totalt 24

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela året , Januari , Februari ,

Valda 0 Totalt 13

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela landet , Fasta Finland , Nyland ,

Valda 0 Totalt 21

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalantalet , Finland , Utländer ,

Valda 0 Totalt 29

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Beskrivning
Begrepp och definitioner
Omfattar alla hotell med minst 20 bäddplatser Näringsgrensindelningen TOL 2008 har införts fr.o.m. uppgifterna för januari år 2009. Detta har medfört smärre förändringar i uppgifterna om antalet anläggningar *) Uppgifterna är preliminära ..= Uppgiften saknas eller är för osäker för att redovisas