Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

003 -- Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande

Välj variabler

Statistikcentralen
Transport och turism
Tel: +358 29 551 2984
Nej
2019-02-07
antal,€,%
2019-03-01
2019-02-07
Statistikcentralen
matk_003_201812
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 0 Totalt 24

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela året i genomsnitt , Januari , Februari ,

Valda 0 Totalt 13

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Inkvarteringsanläggningar, antal , Rum, antal , Kapacitetsutnyttjande av rum, % ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela landet , Fasta Finland , Nyland ,

Valda 0 Totalt 21

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Beskrivning
Begrepp och definitioner
Omfattar alla inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem Näringsgrensindelningen TOL 2008 har införts fr.o.m. uppgifterna för januari år 2009. Detta har medfört smärre förändringar i uppgifterna om antalet anläggningar 'Hela året i genomsnitt' beskriver alltid gångna år som genomsnittet för januari-december *) Uppgifterna är preliminära ..= Uppgiften saknas eller är för osäker för att redovisas