Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11cy -- Genomsnittligt koldioxidutsläpp (CO2) för nyregistrerade personbilar, 2006-2021

Välj variabler

Ja
2022-03-01
Antal:
Antalet fordon
CO2-utsläppsvärde g/km:
g/km (NEDC)
Cylindervolym cm3:
cm3
2021-02-26
Första registreringar av motorfordon, Statistikcentralen
006_11cy_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006 , 2007 , 2008 ,

Valda 1 Totalt 16

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Tabellen innehåller inte fordon ur Ålands separata register.
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner

Drivkraft

Fordons drivkraft

Uppgifter

Antal

Antal

CO2-utsläppsvärde g/km

CO2-utsläppsvärde g/km

Cylindervolym cm3

Cylindervolym cm3