Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11uc -- Inkomster och production per bransch, kvartalsvis, 1990Q1-2020Q3

Välj variabler

Ja
2020-12-18
Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad serie i löpande priser, miljoner euro:
miljoner euro
Ursprunglig serie i löpande priser, miljoner euro:
miljoner euro
Trendserie i löpande priser, miljoner euro:
miljoner euro
Arbetsdagskorrigerad serie i löpande priser, miljoner euro:
miljoner euro
Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad serie, referensår 2010, miljoner euro:
miljoner euro
Ursprunglig serie, referensår 2010, miljoner euro:
miljoner euro
Trendserie, referensår 2010, miljoner euro:
miljoner euro
Arbetsdagskorrigerad serie, referensår 2010, miljoner euro:
miljoner euro
Förändring av volym i säsongrensad och arbetsdagskorrigerad serie från föregående kvartal, %:
%
Förändring av volym i trendserie från föregående kvartal, %:
%
Förändring av volym i säsongrensad och arbetsdagskorrigerad serie från föregående år, %:
%
Förändring av volym i original serie från föregående år, %:
%
Förändring av volym i trendserie från föregående år, %:
%
Förändring av volym i arbetsdagskorrigerad serie från föregående år, %:
%
2021-02-26
2019-04-01
Nationalräkenskaper, kvartalsvis, Statistikcentralen
002_11uc_2020q3
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad serie i löpande priser, miljoner euro , Ursprunglig serie i löpande priser, miljoner euro , Trendserie i löpande priser, miljoner euro ,

Valda 1 Totalt 14

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1990Q1 , 1990Q2 , 1990Q3 ,

Valda 1 Totalt 123

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: B1GMH Bruttonationalprodukt till marknadspris , B1GPH Bruttoförädlingsvärde till baspris , P51CK Kapitalförslitning, inkomster ,

Valda 0 Totalt 11

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0, exkl. S13, Branscher totalt, privata sektorer , 0, S13 Branscher totalt, Offentligt samfund ,

Valda 0 Totalt 31

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Bruttoförädlingsvärdet av tjänster i löpande priser har korrigerats 18.12.2020.