Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

904 -- Nationalinkomst kvartalsvis 1990K1-

Välj variabler

Nej
2014-06-05
milj. eur
2014-09-05
2014-06-02
Statistikcentralen, Nationalräkenskaper kvartalsvis
ntp_904_2014q1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: B1GMHT Bruttonationalprodukten , B5USN Primära inkomster från utlandet, netto , D4_D2N/S2 Kapitalinkomster och skatter på produktion och import från utlandet, netto ,

Valda 0 Totalt 20

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 1 Totalt 25

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000