Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

129n -- Antalet elever inom grundläggande utbildning och tilläggsutbildning i andra än grundskolor efter kommun, 2011-2019

Välj variabler

Ja
2020-12-10
Antalet elever inom grundläggande utbildning och tilläggsutbildning i andra än grundskolor (antal):
antal
2021-12-01
2019-12-12
Vuxenutbildning vid läroanstalter, Statistikcentralen
003_129n_2019
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , Esbo ,

Valda 0 Totalt 74

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2011 , 2012 , 2013 ,

Valda 1 Totalt 9

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Innehåller vuxenutbildning på grundläggande nivå vid gymnasier, folkhögskolor, medborgarinstitut och yrkesläroanstalter.
I tabellen har använts läroanstaltens områdesklassificeringar för det senaste statistikåret.
Undervisningsspråk är undervisningsspråket vid läroanstalten.