Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11sb -- Studiegången för nya gymnasiestuderande år 2016 före utgången av år 2019, 2019

Välj variabler

Ja
2021-03-12
Nya studerande 2016, totalt:
Henkilö
Studentexamen 2019:
Henkilö
Annan examen 2019:
Henkilö
Ingen examen, studerade på gymnasium 2019:
Henkilö
Ingen examen, studerade annanstans 2019:
Henkilö
Ingen examen och inga studier, arbetade 2019:
Henkilö
Ingen examen och inga studier, var arbetslös 2019:
Henkilö
Ingen examen och inga studier, var annanstans 2019:
Henkilö
2021-03-12
2020-03-12
Studiernas gång, Statistikcentralen
004_11sb_2019
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Nya studerande 2016, totalt , Studentexamen 2019 , Annan examen 2019 ,

Valda 1 Totalt 8

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner

Utbildningslandskap

Utbildningslandskap