Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11qx -- Sysselsättning bland studerande efter utbildningsnivå och bostadslandskap, 2008-2018

Välj variabler

Ja
2020-03-12
Studerande (antal):
antal
Sysselsatta studerande (antal):
antal
2021-03-12
2019-03-04
Sysselsättning bland studerande, Statistikcentralen
005_11qx_2018
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Gymnasieutbildning , Yrkesutbildning ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2008 , 2009 , 2010 ,

Valda 1 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Uppgifter

Tidsserien för sysselsättning är inte helt jämförbar, eftersom uppgifterna för år 2017 baserar sig på det slutliga materialet om sysselsättning och uppgifterna för övriga år på det preliminära materialet om sysselsättning.Uppgifterna om studerande i yrkesutbildning år 2018 är inte jämförbara med tidigare år på grund av ändringar som skett gällande utbildningen.

Uppgifter

Studerande (antal)

Uppgifterna om studerandena beskriver situationen den 20 september.

Sysselsatta studerande (antal)

Sysselsatta studerande har 20.9. studerat inom utbildning som leder till examen och de har haft ett gällande anställningsförhållande statistikårets sista vecka.