Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

001 -- Omsättning inom servicebranschen 2010=100 (TOL 2008)

Välj variabler

Statistikcentralen, Företagsstatistik,
Nej
2018-03-14
2010=100
2018-03-14
001 -- Omsättning inom servicebranschen 2010=100 (TOL 2008), 12/2017. Statistikcentralen
plv_001_201712
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 1 Totalt 23

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Januari , Februari , Mars ,

Valda 0 Totalt 19

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HIJLMNRS Övriga tjänster totalt , H Transport och magasinering , I Hotell- och restaurangverksamhet ,

Valda 0 Totalt 34

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000