Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

901 -- Omsättning inom servicebranschen 2005=100 (TOL 2008)

Välj variabler

Nej
2013-03-14
2005=100
2013-03-14
Omsättning inom servicebranschen 2005=100 (TOL 2008), 12/2012. Statistikcentralen
plv_901_201212
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 1 Totalt 18

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Januari , Februari , Mars ,

Valda 0 Totalt 19

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HIJLMNRS Övriga tjänster totalt , H Transport och magasinering , I Hotell- och restaurangverksamhet ,

Valda 0 Totalt 34

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Statistiken innehåller: Övriga tjänster, H, I, J, M, N, R, S, 49, 50, 52, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 69-70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 94, 95 och 96
Revideringar i denna statistik
Beskrivning
Begrepp och definitioner