Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

003 -- Palkansaajien kokonaisansiot tunnissa ammattiluokituksen (AML 2010), työnantajasektorin ja kokoaikaisuuden mukaan vuonna 2016

Välj variabler

Nej
2018-02-19
Euroa/tunti
2018-02-19
2018-02-19
Tilastokeskus
pra_003_201600
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Ammatit yhteensä , 0 Sotilaat , 01 Upseerit ,

Valda 0 Totalt 181

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
. = Tieto on epälooginen esitettäväksi.
.. = Tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen.
- = Ei yhtään havaintoa
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Käsitteet ja määritelmät