Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

128p -- Antal och månadslöner för heltidsanställda löntagare enligt yrkesklassificering (AML 2010), arbetsgivarsektor och kön, 2018

Välj variabler

Ja
2019-09-06
Löntagare totalt:
lkm
Genomsnittlig totallön, e/mån:
e/kk
Totallön decil 1, e/mån:
e/kk
Median för totallön, e/mån:
e/kk
Totallön decil 9, e/mån:
e/kk
Variationskoefficient för totallön, %:
%
2019-09-06
2019-09-06
Lönestrukturstatistik, Statistikcentralen
008_128p_2018
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSS Totalt , 0 Militärer , 01 Officerare ,

Valda 0 Totalt 179

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
. uppgift saknas

Yrkesklassificeringen 2010

Personens yrke enligt Yrkesklassificeringen 2010.

Kön

Kön (könen totalt/män/kvinnor)

Sector

Sector

Uppgifter

Löntagare totalt

Heltids- och deltidsanställda löntagare totalt

Genomsnittlig totallön, e/mån

Genomsnittlig totallön, e/mån

Totallön decil 1, e/mån

Totallön decil 1, e/mån

Median för totallön, e/mån

Median för totallön, e/mån

Totallön decil 9, e/mån

Totallön decil 9, e/mån.

Variationskoefficient för totallön, %

Variationskoefficient för totallön, %