Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12l5 -- Kokoaikaisten palkansaajien lukumäärät ja kokonaisansiot kuukaudessa koulutusasteen, iän ja työnantajasektorin mukaan, 2018

Välj variabler

Ja
2020-03-20
Heltidsanställda löntagare:
lkm
Genomsnittlig totallön, e/mån:
e/kk
Totallön decil 1, e/mån:
e/kk
Median för totallön, e/mån:
e/kk
Totallön decil 9, e/mån:
e/kk
Variationskoefficient för totallön, %:
%
2020-03-20
2020-03-20
Lönestrukturstatistik, Statistikcentralen
015_12l5_2018
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Sammanlagt , 0-14 , 15-19 ,

Valda 0 Totalt 15

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 2 Högre grundnivå , 3 Andra stadiet ,

Valda 0 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik

Sector

Sector

Åldersgrupp

Åldersgrupp

Utbildningsnivå

Utbildningsnivån beskriver och följer i huvudsak skolsystemets struktur, där utbildningen framskrider i ettårsperioder från lägre till högre utbildningsnivåer. Klassificeringen används bara på ensiffernivå. Den senaste klassificeringen av husets utbildningsnivå används.

Uppgifter

Heltidsanställda löntagare

Heltidsanställda löntagare

Genomsnittlig totallön, e/mån

Genomsnittlig totallön, e/mån

Totallön decil 1, e/mån

Totallön decil 1, e/mån

Median för totallön, e/mån

Median för totallön, e/mån

Totallön decil 9, e/mån

Totallön decil 9, e/mån.

Variationskoefficient för totallön, %

Variationskoefficient för totallön, %