Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

908 -- Kokoaikaisten palkansaajien lukumäärät ja kokonaisansiot kuukaudessa iän, työnantajasektorin ja koulutusasteen mukaan vuonna 2007, euroa.

Välj variabler

Nej
2008-11-25
Euroa/kuukausi
2008-11-21
Tilastokeskus
pra_908_200700
PA50_tietovarasto/palkkarakenne
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Yhteensä , Perusaste , Keskiaste ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Ikäryhmät yhteensä , 15 - 19 , 20 - 24 ,

Valda 0 Totalt 12

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
.. Tieto on liian epävarma esitettäväksi. Tieto on epävarma esitettäväksi, jos tieto perustuu alle 30 palkansaajan tietoihin.
- Ei yhtään havaintoa
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Käsitteet ja määritelmät