Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

901 -- Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2002)

Välj variabler

Nej
2009-01-19
indextal eller förändring%
2009-04-17
2009-01-19
Statistikcentralen
pthi_901_2008q4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalindex , H Hotel och restaurangverksamhet , 55 Hotel och restaurangverksamhet ,

Valda 0 Totalt 42

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Senaste uppdatering 2008/4. kvartal. Beskrivning
Begrepp och definitioner