Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

1.1. Kandidaternas röstetal och andelar av rösterna i presidentvalet 2006, första omgången.

Välj variabler

Nej
2011-12-22
antal, %
2015-05-05
Statistikcentralen
110_pvaa_101
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela landet , 01 Helsingfors valkrets , 091 Helsingfors ,

Valda 0 Totalt 3 143

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Tarja Halonen , Sauli Niinistö ,

Valda 0 Totalt 10

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivning
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll