Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

102 -- 1.2. Röstetal och andelar av rösterna för de kandidater som gick till andra omgången i presidentvalet 2012, första och andra omgången.

Välj variabler

Statistikcentralen
Valstatistik
Nej
2017-12-07
antal, %
2017-11-28
Statistikcentralen
112_pvaa_102
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela landet , 01 Helsingfors valkrets , 091 Helsingfors ,

Valda 0 Totalt 2 679

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Första omgången, röster totalt , Första omgången, andel av röster, % , Första omgången, förhandsröster ,

Valda 0 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivning
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll
Röstningsområden som förenats i tabellen
01 Nylands valkrets: Sibbo 753 / 013 Spjutsund (+014)
14 Uleåborgs valkrets: Kalajoki 208 / 009 Pahkala (+006)
15 Lapplands valkrets: Kittilä 261 / 005 Itäinen (+002) och / 008 Kallo (+003)
05 Landskapet Ålands valkrets: Brandö 035 / 001 Brandö (+003, 002) och Kumlinge 295 / 001 Kumlinge och Seglinge (+002)