Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

105 -- 3. Kandidaternas röstetal i presidentvalet 2012, första omgången jämfört med väljarstödet för motsvarande partier i riksdagsvalet 2011.

Välj variabler

Statistikcentralen
Valstatistik
Nej
2017-12-07
antal, %
2017-11-22
Statistikcentralen
130_pvaa_105
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela landet , 01 Helsingfors valkrets , 091 Helsingfors ,

Valda 0 Totalt 352

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Sauli Niinistö/SAML , Pekka Haavisto/GRÖNA ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivning
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll