Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

109 -- 7. Andra omgången. Kasserade röstsedlar efter orsak och valkrets i presidentvalet 2012

Välj variabler

Nej
2017-12-07
antal, %
2017-11-30
Statistikcentralen
170_pvaa_109
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela landet , Urbana kommuner , Tätortskommuner ,

Valda 0 Totalt 60

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Kasserat totalt , I valkuvertet flera eller annat en röstsedel , Valkuvertet försett med obehörig anteckning ,

Valda 0 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivning
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll