Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

111 -- 9. Andra omgången. Personer som röstat på Finlands representationer samt personer som röstat på fartyg efter kön i presidentvalet 2012

Välj variabler

Nej
2017-12-07
antal
2017-11-30
Statistikcentralen
190_pvaa_111
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Representationer , Fartyg ,

Valda 0 Totalt 99

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivning
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll

Röstningsställe

Okänd = Kosovo (Pristina), ingen officiell ISO 3166 landskod