Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

002 -- Volymindex för nybyggnad 2010=100

Välj variabler

Nej
2018-08-28
Indextal, %
2018-09-25
2018-08-21
Statistikcentralen
ras_002_201806
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1995M01 , 1995M02 , 1995M03 ,

Valda 1 Totalt 282

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSS Alla byggnader , AA Bostadsbyggnader , SSA Övriga byggnader utom bostadsbyggnader ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
0

Information

PC-Axis-taulukon vaatima muuttujanimi dimensiolle, jossa esitetään tutkimusmuuttujat.