Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

118t -- Volymindex för nybyggnad (2010=100), 1995M01-2020M01

Välj variabler

Ja
2020-03-24
Volymindex (2015=100):
indextal
Årsförändring (%):
%
2020-04-28
2018-09-25
Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen
002_118t_2020m01
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1995M01 , 1995M02 , 1995M03 ,

Valda 1 Totalt 301

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSS Alla byggnader , AA Bostadsbyggnader , SSA Övriga byggnader utom bostadsbyggnader ,

Valda 0 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000