Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

902 -- Volymindex för nybyggnad 2005=100

Välj variabler

Nej
2014-12-19
2005=100
2014-01-28
2007-07-27
Statistikcentralen
ras_902_201412
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 1 Totalt 20

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Januari , Februari , Mars ,

Valda 0 Totalt 12

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Alla byggnader , Bostadsbyggnader , Fristående småhus ,

Valda 0 Totalt 21

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Uppgifterna för år 2013 är slutliga.
Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivning
Kvalitetsbeskrivningar (på finska)
Begrepp och definitioner

Användinssyfte

Byggnadens användningssyfte bestäms i enlighet med det ändamål för vilket största delen av byggnadens våningsyta används. Huvudgrupperna i byggnadsklassificeringen är