Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

001 -- Omsättning inom byggverksamhet 2010=100 (TOL 2008)

Välj variabler

Statistikcentralen, Företagsstatistik,
Nej
2018-03-13
2010=100
2018-03-13
001 --Omsättning inom byggverksamhet 2010=100 (TOL 2008), 12/2017. Statistikcentralen
rlv_001_201712
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 1 Totalt 23

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Januari , Februari , Mars ,

Valda 0 Totalt 19

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Statistiken innehåller:
Byggverksamhet totalt (F), Byggande av hus (41), Anläggningsarbeten (42), Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet (43).
Beskrivning
Revideringar i denna statistik
Begrepp och definitioner